fbpx

Privacy beleid

Update 12 juni 2019

Extralight BV, gevestigd op de  Langegracht 28, Amersfoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30085630.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG (GDPR).

Over ons

De website www.tulipe.nlwordt beheerd door ExtraLight BV. ExtraLight BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:
Extralight BV
Langegracht 28
3811 BV Amersfoort
KVK 30085630

Websites: de websites www.tulipe.nl, www.slurp.nu en www.slurpshop.nl worden door ExtraLight BV beheerd.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief,  via de mail contact met ons opneemt, of een artikel koopt in de Slurpshop, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Straat en huisnummer
Woonplaats

Waarom slaan we je gegevens op?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Om jou ons nieuwsbrief Slurp toe te sturen nadat je je daarvoor hebt ingeschreven of informatie over een van onze producten bij ons hebt gevraagd.
Om je bestellingen in de Slurpshop te verwerken en te versturen.


Met wie delen we je persoonsgegevens?

De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst (abonnement op de Slurp nieuwbrief en afhandeling bestellingen in de SlurpShop). Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Website: De website www.tulipe.nl is gehost bij Hostnet BV en maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

Nieuwsbrief: Je persoonsgegevens worden verwerkt door Mailcamp BV te Amsterdam. De servers van Mailcamp zijn gevestigd in Groningen.

Slurpshop: De gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order in de Slurpshop of het versturen van een bericht via het contactformulier, worden door CCV Shop verwerkt.
Voor de verwerking en verzending van bestellingen in de Slurpshop worden je adresgegevens gebruikt door Webshoporders BV en door hen doorgegeven aan Post NL voor de bezorging van de bestellingen (in geval van een wijnbestelling neemt GLS de bezorging op zich).
Betaalmethoden worden geadministreerd op het betaalplatform Mollie.

Met elk van bovenstaande verwerkers heeft ExtraLight BV een verwerkersovereenkomst gesloten die erop toe ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
Wanneer je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens zo snel mogelijk uit het systeem worden verwijderd.

Rechten

Voor vragen over de wijze waarop ExtraLight BV persoonsgegevens verwerkt, inzage in persoonsgegevens die ExtraLight BV van de gebruiker verwerkt, verzoek om een kopie van je persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van je persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met ExtraLight BV. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.
Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@tulipe.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Voor meer informatie stuur een mail naar info@tulipe.nl