Stageplaatsen zijn niet meer beschikbaar

Er zijn veel reacties binnengekomen en inmiddels zijn drie geschikte stagiaires geselecteerd.